POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szewska Sneakers Store informuje:

 • Cała zawartość strony szewska.michalrusek.eu jest własnością Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o.
 • Wszystkie publikowane na niej treści tj.: artykuły, opisy przedmiotów, zdjęcia produktowe, zdjęcia sesyjne oraz obiekty graficzne z uwzględnieniem logotypów marki Szewska Sneakers Store są własnością Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o. i jednocześnie obejmuje je ochrona praw autorskich.
 • Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody właściciela zabronione. Ujawnione przypadki będą rozstrzygane na drodze sądowej jako pogwałcenie praw autorskich.
 • Do treści podległych stronie, objętych ww. zasadami, należą również portale społecznościowe tj.:
  Facebook (użytkownik: szewskaseakersstore),
  Instagram (użytkownik: szewskaseakersstore),
  Pinterest (użytkownik: szewskaseakers) oraz
  Twitter (użytkownik: szewskaseakersstore).
 • Powielanie znaków marki na ww. portalach może odbywać się na zasadach przyjętych i akceptowanych przez ww. portale i tylko i wyłącznie w sposób nie godzący w interes właściciela marki Szewska Sneakers Store.
 • Szewska Sneakers Store  reprezentuje Spółka Partnerska Adwokatów Wójcik Dobrosz Lachowicz,
  ul. Piłsudskiego 89/19, 50-019 Wrocław

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  T: +48 71 796 45 11 F: +48 71 796 45 12
  VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS:0000452776
  biuro@wdl-kancelaria.com, www.wdl-kancelaria.com
  nr. NIP: 8971788265, nr REGON: 022088839